EN / RO
« Back to news
REGULAMENTE CAMPANII

Regulamentul Oficial al campaniei promotionale

 

Achizitioneaza un produs de ingrijire personala marca Braun in perioada

01 septembrie 2017 – 31 decembrie 2017 si il poti returna in 100 zile daca nu esti multumit de performanta produsului achizitionat!

 

 

Art. 1- Organizatorii si Regulamentul oficial al campaniei promotionale

(1) Campania „Achizitioneaza un produs de ingrijire personala marca Braun in perioada

 01 septembrie 2017 – 31 decembrie 2017 si il poti returna in 100 zile daca nu esti multumit de performanta produsului achizitionat!”, denumita in continuare "Campania", este organizata si desfasurata de catre S.C. Pella Events S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Str Ion Inculet, nr 27-29, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11768/2008, cod fiscal nr. RO 24163269, reprezentata prin Eugen Saulea, in calitate de Administrator, denumita in continuare "Organizator". Campania se desfasoara la cererea si in beneficiul S.C. Interbrands Marketing & Distribution S.RL., cu sediul social in Bucuresti, Sos. Viilor, Nr 14, Sector 5, avand nr. de inregistrare in Registrul Comertului J40/9571/02.04.1993, Cod de Identificare Fiscala RO3786280.

(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial”). 

(3) Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, pe pagina web a Organizatorului: www.pella.ro  si la Departamantul Relatii Clienti al acestuia, apeland nr. de telefon: 021 224 05 20. Totodata, prezentul Regulament oficial poate fi consultat si pe pagina web www.braun.ro

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3). 

 

 

 

 

Art. 2- Teritoriul, logistica si durata de desfasurare a Campaniei

(1) Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, la nivel national, in toate magazinele (inclusiv in mediul online) in care se comercializeaza Produsele participante.

(2) Campania se deruleaza in perioada 01 septembrie 2017, ora 00:00:00 - 31 decembrie 2017, ora 23:59:59 (denumita in continuare „Perioada Campaniei”). In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3). 

 

 

 

 

Art. 3- Produsele participante

Produsele participante in Campanie sunt urmatoarele produse de ingrijire personala marca Braun :

 • Aparat de ras electric Braun Seria3, Seria5, Seria7, Seria9
 • Aparat de tuns electric Braun ( barba si corp)
 • Epilatoare Braun Seria3, Seria5, Seria7, Seria9
 • Epilatoare Braun Silk-expert IPL (toate seriile)
 •  

Produsele electrocasnice marca Braun si produsele apartinand seriilor care nu sunt mentionate mai sus nu fac obiectul prezentei Campanii.

 

Art. 4- Dreptul de participare

(1) La Campanie poate participa orice persoana fizica (denumita in continuare „Participant”) care indeplineste urmatoarele criterii:

i) a cumparat, in perioada stipulata la art. 2 alin. 2, oricare dintre Produsele participante, mentionate la art. 3, alin. 1;

ii) face dovada achizitionarii Produsului participant / Produselor participante cu bonul fiscal/factura;

iii) prin participarea la aceasta Campanie accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

 

Art. 5-Mecanismul Campaniei

 1. Orice Produs participant, achizitionat in Perioada Campaniei poate fi returnat in termen de 100 de zile de la data achizitionarii, urmand ca in cel mult 30 de zile de la returnarea produsului, Participantul sa primeasca inapoi pretul de achizitie  a produsului, in numerar.
 2. Participantul la Campanie trebuie sa pastreze bonul fiscal/factura ce face dovada achizitiei pana la primirea pretului de achizitie aprodusului.
 3. Pentru returnarea produsului, Participantul trebuie sa contacteze telefonic operatorul Organizatorului la numarul de telefon 021 224 05 20 si sa prezinte, conform instructiunilor acestuia, in termenul de cel mult 100 de zile de la data cumpararii, bonul fiscal/factura ce face dovada achizitiei Produsului participant / Produselor participante la Campanie.
 4. Dupa validarea bonului fiscal/facturii, Participantul trebuie sa returneze reprezentantului Organizatorului produsul achizitionat, in stare buna de functionare si in forma sa completa ( produsul trebuie sa contina toate accesoriile ) in ambalajul sau original. Returnarea produsului se va face in prezenta unui reprezentant al Organizatorului, pe baza unui proces verbal de predare primire ce va fi semnat de ambele parti si in care se va consemna starea tehnica a produsului din momentul predarii.
 5.  Dupa verificarea produsului de catre reprezentantul Organizatorului, in cazul in care acesta nu prezinta deficiente calitative sau tehnice cauzate de utilizarea produsului de catre Participant dupa achizitionarea acestuia, Participantul la Campanie va primi pretul pe care l-a achitat pentru produsul achizitionat, in RON, in conformitate cu bonul fiscal/factura.
 6. Daca o persoana achizitioneaza mai multe Produse participante la Campanie si indeplineste conditiile de validare mentionate la art 5, alin.3, 4 si 5, primeste inapoi pretul de achizitie in RON, in conformitate cu bonurile fiscale/facturile, a tuturor produselor achizitionate daca doreste sa returneze toate produsele achizitionate.
 7. Dupa data incetarii Campaniei, Produsele participante, in modul in care acestea sunt identificate la art. 3 din prezentul Regulament, isi pierd aceasta calitate de Produse participante, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si neasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce clientii magazinelor la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.
 8. Prezentarea bonului fiscal/facturii in original pentru primirea pretuluiprodusului achizitionat este obligatorie, pentru a face dovada achizitiei si a valida Participantul.

(10) Bonurile/facturile pentru care a fost acordata contravaloarea in RON a produselor vor fi preluate de catre reprezentantii Organizatorului, alaturi de procesul verbal de predare – primire produs si de fotocopia CI a Participantului la Campanie.

(10) Produsele afectate de lipsa de conformitate (produse care nu corespund condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă), in sensul Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, nu pot face obiectul prezentei Campanii. Astfel de produse vor beneficia de măsurile reparatorii acordate in virtutea garanţiei legale de conformitate.

 

Art. 6 – Contravaloarea produselor returnate

 1. Contravaloarea produselor returnate va fi in conformitate cu valoarea inscrisa pe bonul fiscal/factura ce face dovada achizitiei.
 2. Contravaloarea produselor returnate se va acorda conform mecanismului mentionat la Art. 5.
 3. Produsele participante returnate nu pot fi inlocuite cu alte produse.

 

Art. 7- Incetarea inainte de termen a Campaniei

(1) Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.

(2) Situatiilor avute in vedere la art. 7, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

(3) In situatiile avute in vedere la art. 7, alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea vreunei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

 

Art. 8- Litigiile si legea aplicabila

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta, in conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabila este legea romana.

 

Art. 9. Responsabilitate

(1) Organizatorul isi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei anterior datei mentionate (31 decembrie 2017, ora 23:59:59), exclusiv in cazul in care continuarea acesteia nu ar mai fi posibila, din motive obiective si independente  de vointa Organizatorului.

 

Art. 10 Date personale

(1) Prin participarea la CampanieParticipantii sunt obligati sa ia cunostinta de prevederile Regulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului, S.C. Pella Events S.R.L., inregistrat ca Operator de date cu caracter personal sub nr. 17693, cu scopul participarii la aceasta Campanie. Dupa terminarea Campaniei promotionale, datele personale ale participantilor vor fi distruse. Prin participarea la Campanie participantii isi exprima acordul referitor la faptul ca numele si orasul lor de resedinta pot fi facute publice in mod gratuit, potrivit legislatiei in vigoare.

(2) Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:

             - dreptul de acces la date;

             - dreptul de interventie asupra datelor;

             - dreptul de opozitie.

             - dreptul la informare;

             - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

             - dreptul de a solicta stergerea datelor;

 

Aceste drepturi pot fi exercitate dupa cum urmeaza:

Cererile participantilor, adresate in scris pe adresa S.C. Pella Events S.R.L., str Siret, nr 40, sector 1, Bucuresti, vor fi solutionate de catre Organizator.

Organizatorul se obliga:

 • sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an; 
 • sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; 
 • sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia Beneficiarului campaniei, respectiv  S.C. Intebrands Marketing & Distribution S.R.L .

 

Art. 11 - Contact organizator campanie promotionala

(1) Pentru sugestii sau reclamaţii Organizatorul Campaniei promoţionale poate fi contactat de luni pana vineri între orele 10.00-18.00 la numărul de tefefon 021.224 05 20 – numar cu tarif normal.

 

 Art. 12-  Exemplarele Regulamentului oficial

 (1) Regulamentul oficial a fost redactat in 4 (patru) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 3 (trei) exemplare originale.

 

Organizator,

S.C. Pella Events S.R.L.

Prin Eugen Saulea, Administrator

« Back to news
Services